Partners

 
 
Revalidatie is breed. Samenwerken met andere (zorg)organisaties is dan ook van belang om zorg en dienstverlening naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Wij werken om die reden veel samen met anderen en breiden die samenwerkingsvormen ook steeds verder uit.
 
 
 
 
 
 
Speciaal onderwijs
Rijndam werk samen me het speciaal onderwijs en stemt de revalidatie daar nauw o af. In Rotterdam doen wij dat met mytylschool de Brug, tyltylschool Rotterdam en basisschool Pluspunt. In Dordrecht werken wij samen met Kiem onderwijs.

Onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek doet Rijndam Revalidatie met het Erasmus MC. Voor meer informatie over onze onderzoeksactiviteiten, klik hier.

Opleiden
Voor de opleiding tot revalidatiearts werkt Rijndam Revalidatie nauw samen met het Maasstad ziekenhuis. Intensief contact is er met het Erasmus MC. Daar voeren wij immers een deel van de opleiding tot revalidatiearts uit.

Samen met de Transfergroep van Hogeschool Rotterdam verzorgt ons afasieteam cursussen over afasie.
 

Vrienden van Rijndam Revalidatie
zet zich in voor innovatieve revalidatie en
een aangenaam verblijf. Help jij mee?