Het inrichten van een proefwoning

 
 
 

Thema

In de proefwoning wordt een omgeving gecreëerd waar de kinderen en jongeren samen met hun therapeuten en ouders kunnen oefenen met woning-aanpassingen. Dit zijn aanpassingen die ook in hun eigen huis kunnen worden ingezet. Op deze manier wordt de overgang tussen therapie en thuis steeds kleiner.

 
 

Wat is de wens?

 

De proefwoning heeft een kindvriendelijke en warme inrichting nodig, zodat de kinderen en jongeren kunnen revalideren in een prettige omgeving. Om de zorg in de proefwoning zoveel mogelijk op ieder individueel kind af te stemmen, is heel diverse robotica en domotica nodig.


Door jouw steun kunnen wij
deze wensen gaan realiseren!