Roer pagina

Het Rotterdams Onderwijs- en Revalidatiecentrum (ROeR)

Stichting BOOR en Rijndam werken samen toe naar een unieke nieuwbouwlocatie in Rotterdam Schiebroek: het Rotterdams Onderwijs- en Revalidatiecentrum (het ROeR).

Eén kind, één plan

Het doel van de samenwerking tussen stichting BOOR en Rijndam is om ook in de toekomst het beste te blijven bieden aan onze kinderen en jongeren op het gebied van onderwijs en revalidatie. Dit willen we doen vanuit de gezamenlijke visie; kindgericht, ontwikkelingsgericht, met focus op eigen regie.

Gewoon meedoen

In het ROeR krijgen heftige verhalen, zoals verdriet en onzekerheid over diagnose, straks nog meer de ruimte. Maar we leggen zoals altijd de focus op wat wel kan en het benutten van elke kans voor iedereen. Belangrijke doelen die we nastreven binnen kinderrevalidatie en onderwijs zijn burgerschap en participatie. Gewoon meedoen in onderwijs, dagbesteding, sport, muziek, spel en hobby; daar draait het om. Het ROeR wordt een plek waar kracht en veerkracht van ouders en kinderen centraal staan.

Want gewoon meedoen is vaak best een uitdaging. Met elkaar willen we bijdragen aan de ontwikkeling en het toekomstperspectief van de kinderen, want iedereen heeft recht op een plekje in onze samenleving.

Dit zijn de mensen van het ROeR