Het ROeR

 
 

In dit centrum gaat Rijndam verder samenwerken met mytylschool de Brug en Tyltylschool Rotterdam, beide onderdeel van stichting BOOR. Het samenwerkingsverband is nu gevestigd aan de Ringdijk. Het gezamenlijke doel blijft: de beste zorg en onderwijs te bieden voor kinderen en jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

13.000 m2 innovatie

Over twee jaar staat aan de Hazelaarweg in Rotterdam-Schiebroek een prachtig, fris en ruimtelijk gebouw met een totaal oppervlak van maar liefst 13.000 vierkante meter, ontworpen voor zorg en onderwijs. In het pand vinden honderden bevlogen artsen, therapeuten, leraren en ouders een plek om samen te werken. Zij hebben straks de meest innovatieve en nieuwe technologieën tot hun beschikking en goede faciliteiten, waaronder gymzalen en een zwembad.

Alles draait om meedoen

Bij het ROeR krijgen heftige verhalen, boosheid, verdriet en onzekerheid over diagnose of prognose de ruimte. Maar Rijndam legt de focus op wat wel kan en het benutten van elke kans voor iedereen. Arjan van den Boom, divisiemanager kinderrevalidatie, vatte het tijdens zijn speech bij het slaan van de eerste paal samen: “Meedoen in onderwijs, dagbesteding, muziek, spel en hobby, daar draait het om. Dit wordt een plek waar kracht en veerkracht van ouders en kinderen centraal staan”.

Wervingscampagne

Wij zetten ons in om een bijdrage te leveren aan het welzijn van patiënten en hun familie van Rijndam Revalidatie. De officiële aftrap van de fondsenwervingscampagne voor het ROeR vond plaats tijdens het digitale Innovatiefestival op 30 november 2021. Wij concentreren ons met deze campagne op de onderstaande 6 thema's:


1. Smartlab


Doel
Fysieke ruimte realiseren voor het uitproberen en ontwikkelen van assistive technologie in co-creatie met kind / ouders, studenten en samenwerkende leveranciers. Een plek creëren waar innovatieproces tot stand komt, waar zorg en techniek samenkomen en de innovatie initiatieven worden uitgeprobeerd en (door) ontwikkeld. De technologie draagt bij het zelfstandig (er) deelnemen aan dagelijkse activiteiten, waardoor de autonomie en participatie van kinderen kan worden vergroot. Deze ruimte is een broedplaats voor innovatie:

• Samenbrengen therapeuten met technici/leveranciers: ontwikkelen assistive technology en gepersonaliseerde oefentherapie
• Proefplaatsingen gedaan worden
• Ouders en kinderen met technologie laten testen
• Een verzamelplek voor vraagstukken/ innovatieproblemen worden
• Studenten test/werkplek (zodat ze niet op de afdelingen in de weg lopen)
• Inspiratieplek voor inzichten in nieuwe technologieën
• Ontmoetingsplaats tussen technici en zorgverleners zodat ze elkaar kunnen inspireren

Wat zijn de wensen?
• Innovatieve inrichting, die ruimte biedt aan het uitproberen en ontwikkelen van assistive technology.
• Diverse bestaande toepassingen van robotica en domotica, die uitgeprobeerd kunnen worden met kinderen.

2. Proefwoning

Doel
Creëren van een omgeving waar patiënten samen met therapeuten en ouders kunnen oefenen met woning-aanpassingen die ook thuis kunnen worden ingezet t.b.v. het zelfstandig functioneren en optimale participatie in de thuissituatie.

Wat zijn de wensen?
• Kindvriendelijke inrichting (meubilair)
• Robotica en domotica t.b.v. gepersonaliseerde zorg

3. Kinderlooplab


Doel
Binnen de regio Rijnmond is Rijndam dan de enige aanbieder van specialistische ganganalyses bij kinderen, met daarop aansluitend een advies en / of behandeltraject. Een ganganalyse is hierdoor geen losstaand product meer, maar een onderdeel van het revalidatietraject. Het doel is om een kinderlooplab te realiseren op de nieuwe kinderlocatie het ROeR. Waarbij gebruik gemaakt kan worden van 2D ganganalyse, ( evt. EMG-registratie ) en een krachtenplatform. Hiermee vullen we onze rol in als expertisecentrum op het gebied van ontwikkelingsdiagnostiek, waarbij we innovatieve koploper willen zijn binnen de regio en Nederland.

Wat zijn de wensen?
• Kindvriendelijke inrichting
• Loopsysteem voor: 2D videoanalyse met een krachtenplatform
• Body weight support systeem voor kinderen (Zero-G)


4. Oefenomgeving fitnes


Doel
Kinderen met een motorische en cognitieve beperking meer in beweging krijgen, waarbij de therapietrouw hoger is en een vertaling naar de thuissituatie kan worden gemaakt. Dit moet worden gerealiseerd door de therapie omgeving meer interactief in te richten.
Wat zijn de wensen?
• (fitness) Apparatuur met serious gaming / VR, voor interactief en gepersonaliseerd trainingen / fitness

5. ADL / Zorg op afstand


Doel
Het implementeren van zorg op afstand, waarbij een vertaling plaatsvindt van de therapie situatie naar thuis en andersom. De mix van digitale- en fysieke zorg draagt zo bij aan de betrokkenheid van de patiënt en het patiënt systeem bij de behandeling. Diverse toepassingen ondersteunen het thuis meekijken en het meekijken tijdens de therapie. Zo kan de ouder / verzorger gecoacht worden om thuis kinderen optimaal te ondersteunen richting hun ontwikkeling naar zelfstandigheid.

Wat zijn de wensen?
• 360 camera’s
• VR-camera’s en brillen

6. Publieke ruimtes


Doel
We willen met dit project niet alleen het verblijf veraangenamen, maar echt interactieve wachtruimtes creëren. Dit om de kinderen uit te dagen tot spontane ontwikkeling buiten de therapie momenten om. De gemeenschappelijke ruimtes hebben allerlei innovaties, die motorische en cognitieve ontwikkeling uitlokken.

Wat zijn de wensen?
• Interactieve wanden waar je bijv. met een QR code iets kunt doen
• Interactief spelmateriaal
• Interactieve trap